Trang chủ

Tiếp nối bốn kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào các năm 1998, 2002, 2008 và 2012, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 năm 2016 sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Mục đích

  • Tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam.
  • Đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Chủ đề

  • Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu
  • Sustainable Development in the Context of Global Change

Thông tin chi tiết về Hội thảo xem tại: Thông báo thứ nhất


ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

logo MOET Logo_bo KHCN_trong logo-bo-ttttlogo320x320-VASS VAST logo VNU HCM logo


ĐƠN VỊ TÀI TRỢ